За фирмата


Мелница Балван е разположена до магистралата София – Варна и
отстои на 15 км западно от гр. В. Търново. Собственост е и се управлява
от наследниците на Станчо Хаджидимитров чрез фирма „Станчо Хаджидимитров” АД,
1421 София, с Управител Николай Джелатов, Булстат: 122011274.tl_files/melnica/certificate_ISO_9001_2000_new.jpg
Мелницата изкупува, преработва и съхранява висококачествени
сортове пшеница, ръж и овес.

Разполага с три броя железни силози тип „ЛИПП”, оборудвани със система за термоконтрол, за дълготрайно съхранение на суровините. Монтираното технологично оборудване дава възможност за производството на висококачествени пшенични, ръжени брашна, както и овесени продукти.

Към мелницата е създадена фурна за производство на хляб от пшенично и ръжено брашно.
Мелницата разполага с технологична линия за производство на макаронени изделия.
Внедрените в Мелница Балван Системи за качеството – ISO 9001:2000
(сертификат №QUAL/2005/24668b) на AFNOR International и
интегрираната в нея система HACCP гарантират производството
на безопасен и натурален продукт.

Всички брашна, произвеждани от подбрани суровини, са изцяло натурални, без подобрители и консерванти.