Ние, колективът на Мелница Балван, сме наследници и пазители на свещената връзка на българите с хляба. Това обстоятелство ни задължава да създаваме винаги чиста, здравословна и доброкачествена храна. Основна цел, осъществяваща политиката по качество на мелницата е поддържане на производство на безопасен и натурален продукт.